วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2552

คุณเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำหรือเปล่า?


โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive - Compulsive Disorder)

สาเหตุ

อาการย้ำคิดจะมีลักษณะซ้ำๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ความคิดอาจเป็นเรื่องแปลก เช่น คิดอยากจะทำร้ายคนอื่น แต่ไม่อยากทำพยายามจะตัดความคิดนั้นออกไป ไม่อยากคิดซ้ำๆ แต่ไม่สามารถทำได้ ความคิดสามารถเกิดขึ้นเองโดยไม่สามารถหยุดได้ ส่วนอาการย้ำทำจะมีลักษณะพฤติกรรมทำอะไรซ้ำๆ เช่น เปิดปิดประตู เดินหน้า ถอยหลัง หรือล้างมือ การกระทำมักจะเกิดจากความวิตกกังวลภายใน สาเหตุของอาการนี้มีรากฐานสำคัญมาจากความกลัว โดยเรื่องที่ผู้ป่วยมักจะกลัวมีอยู่ 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ กลัวโชคร้ายกับกลัวความสกปรก

อาการ

ผู้ ที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำจะมีอาการจดจ่อผูกพันอยู่กับการย้ำคิดย้ำทำมากมายตลอด เวลาเกินขอบเขตที่ควรจะเป็น ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการรู้สึกผิด และกลัวการลงโทษ เช่น กรณีแม่บ้านคนหนึ่งกลัวเชื้อโรคมากจนไม่กล้ากวาดบ้าน ปล่อยให้ฝุ่นเกาะพื้น

การรักษา

การรักษาโรคประสาทย้ำคิดย้ำทำมีอยู่หลายวิธีคือ การใช้ยาเพื่อรักษาตามอาการ หรือการใช้พฤติกรรมบำบัดเพื่อทำการรักษาเป็นกลุ่ม ตามโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อทำให้ผู้ป่วยเกิดความคุ้นเคย และกำจัดพฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำอย่างเป็นระบบตัวต่อตัวด้วย

โรงพยาบาลมนารมย์

ขอบคุณข้อมูล : Health Channel Magazine

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น