วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2552

พบผู้หญิงปวดใจจากความ"สมบูรณ์แบบ" สูงกว่าผู้ชาย

พบผู้หญิงปวดใจจากความ"สมบูรณ์แบบ" สูงกว่าผู้ชาย

นักวิจัยสหรัฐอเมริกาเผยผลการวิจัยจิตใจผู้หญิง พบผู้หญิงจำนวมากต้องการประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน ทั้งในด้านหน้าที่การงาน ตลอดจนบทบาทแม่และภรรยาในครอบครัว ซึ่งความต้องการเหล่านี้ กลายเป็นกำแพงขนาดสูงที่พวกเธอต้องผลักดันตัวเองให้ข้ามไปให้ได้ และอาจนำมาซึ่งความเจ็บปวดภายในใจลึก ๆ เมื่อเธอพบว่า เธอขาดความสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้นั้น ๆ

การ วิจัยในครั้งนี้ได้ทำการทดสอบกับผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงจำนวน 288 คนที่มีระดับความต้องการ "ประสบความสำเร็จ" ในระดับสูง ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกภาวะ "คลั่งความสมบูรณ์แบบ" โดยในจำนวนนี้ 80 เปอร์เซ็นต์แต่งงานมีครอบครัว-บุตรแล้ว และมีชั่วโมงการทำงานอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

โดยในแบบทดสอบที่แจกให้กับผู้เข้า ร่วมการวิจัยนั้นจะแทรกด้วยคำถามแทงใจ เช่น "เมื่อคุณเลิกจากงานกลับถึงบ้าน คุณมักจะรู้สึกตึงเครียดมากเกินกว่าจะมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวหรือไม่"

หรือ "เวลาที่คุณควรจะอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวถูกภาระงานแทรกแซงใช่หรือไม่"

และ แนวทางคำตอบที่ผู้วิจัยเตรียมไว้มี 3 รูปแบบ ได้แก่ แนวคำตอบที่เผยถึงส่วนลึกในจิตใจของคนตอบได้ว่า เป็นคนที่ตั้งมาตรฐานในชีวิตไว้สูง แต่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้, แนวคำตอบที่บอกได้ว่าเป็นคนตั้งมาตรฐานชีวิตสูง และมีศักยภาพเพียงพอที่จะทำให้สำเร็จ และแบบสุดท้ายก็คือคำตอบที่บอกว่า คุณไม่ได้เป็นคนประเภท Perfectionist

ผล ของการวิจัยดังกล่าวพบว่า ผู้หญิง 38 เปอร์เซ็นต์ยอมรับว่าเธอไม่สามารถทำงานให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย (ที่วางเอาไว้สูง) นั้นได้ ในขณะที่กลุ่มผู้ชายมี 24 เปอร์เซ็นต์ที่เห็นในลักษณะดังกล่าว

สำหรับบทบาทใน บ้าน ผู้หญิง 30 เปอร์เซ็นต์ยอมรับว่า เธอรู้สึกล้มเหลวกับการรับบทบาทภรรยาและแม่ในบ้าน ในขณะที่ผู้ชายเพียง 17 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เห็นว่าตัวเองล้มเหลว


แต่ เมื่อถามถึงอัตราความสุขของคนที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้สูงและทำได้สำเร็จ ผลการวิจัยนี้ก็ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มผู้ชายเป็นกลุ่มที่พบว่าตัวเองประสบความสำเร็จ สามารถบรรลุเป้าหมาย และมีความสุข มากกว่าผู้หญิงด้วยเช่นกัน

ดร. แจ็คเกอลีน มิทเชลสัน (Dr Jacqueline Mitchelson) ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย Auburn ในอลาบามา และผู้ศึกษาวิจัยในประเด็นดังกล่าวให้ความเห็นว่า

" นี่เป็นครั้งแรกที่มีการศึกษาวิจัยกลุ่ม Perfectionism แบบแบ่งตามเพศ ซึ่งผลการวิจัยที่แตกต่างกันนี้ มีหลายจุดที่ต้องการการวิจัยเพิ่มเติม"

" จุดหนึ่งเห็นว่าที่น่าสนใจ และต้องทำการศึกษาเพิ่ม นั่นก็คือ ความคาดหวังของสังคมที่มอบหมายภาระการดูแลบุตรให้กับผู้หญิง ในขณะเดียวกัน สังคมก็คาดหวังให้ผู้หญิงต้องออกไปทำงานหาเงินเข้าบ้านด้วย ประเด็นนี้อาจทำให้ภาระ และความคาดหวังของสังคมที่มีต่อผู้หญิงดูจะสูงไปสักหน่อย"

ศาสตราจารย์ แครี่ คูเปอร์ ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรด้านจิตวิทยาและสุขภาพแห่งมหาวิทยาลัย Lancaster กล่าวให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า "ผู้หญิงมักรู้สึกผิดมากกว่า เมื่อเธอทำงานให้ออฟฟิศไม่เต็มที่ หรือต้องกลับไปรับลูกในเวลาที่เพื่อนร่วมงานทำ โอที ในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกผิดกับครอบครัว เมื่อเวลาที่เธอควรจะมีให้ครอบครัวนั้น เธอกลับหอบงานจากออฟฟิศกลับมาทำต่อที่บ้าน"

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีสัญญาณอันตรายบ่งบอกความ"คลั่งสมบูรณ์แบบ" 10 ้ข้อให้ได้ทดสอบตัวเองกันด้วย

1. คุณไม่สามารถหยุดคิดถึงความผิดพลาดที่คุณได้ทำลงไปได้

2. คุณเป็นนักแข่งขันตัวยง และไม่สามารถทนเห็นได้ว่า คุณทำผลงานได้แย่กว่าคนอื่น

3. บางครั้งคุณก็ยอมอ่อนข้อให้กับบางสิ่งที่ "พอผ่าน" หากมันทำให้คุณบรรลุเป้าหมายได้

4. นอกจากตัวเองแล้ว คุณยังเรียกร้องความสมบูรณ์แบบจากเพื่อนร่วมงาน หรือคนในครอบครัว

5. คุณจะไม่ร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่น ๆ หากมันทำให้คุณรู้สึกได้ว่าคุณกำลังอ่อนแอ หรือเกิดข้อผิดพลาดขึ้น

6. คุณยังคงยืนกรานที่จะเข้าไปสานงานนั้นต่อ หลังจากที่คนอื่น ๆ พากันละมือไปแล้ว

7. คุณคอยจ้องจับผิดคนอื่น ๆ ตลอดเวลา

8. คุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความต้องการ และความคาดหวังของคนอื่น ๆ

9. คุณเป็นคนที่ระมัดระวังเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองไม่ให้ทำเรื่องผิดพลาดหรือน่าขายหน้าต่อสาธารณชน

10. คุณสังเกตเห็นได้ถึงความผิดพลาดที่ปรากฏในย่อหน้าแรกของบทความ

เรียบเรียงจากบีบีซีนิวส์
แหล่งที่มา : http://www.manager.co.th/Family/ViewNews.aspx?NewsID=9520000060838

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น