วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ผ่าตัดฟรีสำหรับเด็ก ที่เป็นโรคหัวใจ


ผ่าตัดฟรีสำหรับเด็ก ที่เป็นโรคหัวใจ


http://static.howstuffworks.com/gif/child-develop-heart-disease-2.jpg

(ภาพประกอบจาก: www.howstuffworks.com)

ถึงเพื่อน ๆ ทุกคน ช่วยส่งเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆ
จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจมากๆ


หัวเรื่อง : รับผ่าตัดฟรีสำหรับเด็กที่เป็นโรคหัวใจ
องค์กร : มูลนิธิขนส่งความรัก สาขาประเทศไทย
ที่อยู่ : 1-3 ซ.พร้อมมิตร สุขุมวิท 39 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. : 02-662-401201-923-4042, 01-831-3143สวัสดีครับ/ค่ะทุก ๆ ท่าน
ประเทศไทยกับประเทศเกาหลีมีความสัมพันธ์อันดีมาช้านาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อครั้งเกิดสงครามเกาหลี
และประเทศไทยได้ช่วยส่งกำลังทหารมาร่วมรบ
ซึ่งประชาชนเกาหลียังระลึกอยู่เสมอ
ขณะนี้ สมาชิกมูลนิธิขนส่งความรัก ซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่ในประเทศเกาหลี
ได้ร่วมกันรณรงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กที่อาจจะเสียชีวิตเนื่องด้วยโรคหัวใจ
การรณรงค์ดังกล่าวทำโดยการขายหมากฝรั่งอันละ 3-7 บาท
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 เป็นต้นมา ยอดบริจาคที่ได้รับ คิดเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 60 ล้านบาท
และรายได้ดังกล่าวสามารถช่วยเหลือเด็กที่เป็นโครหัวใจได้ถึง 900 คน
ในปัจจุบัน มูลนิธิขนส่งความรักได้เข้ามาตั้งสาขาประเทศไทย
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กไทยที่เป็นโรคหัวใจเช่นเดียวกับการช่วยเหลือเด็กชาวเกาหลี
มูลนิธิจะสนับสนุนโอกาสให้เด็กที่เป็นสมาชิกเข้ารับการรักษาที่ประเทศเกาหลีเพื่อให้มีชีวิตใหม่และมีสุขภาพดี
กรุณาติดต่อมูลนิธิของเราได้ตลอดเวลา ทางมูลนิธิยินดีจะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ

บำบัดรักษาโรคอย่างเต็มที่เพื่อช่วยชีวิตเด็กเหล่านั้นแม้เพียง 1 คน ก็ตาม

ข้อตกลงสำหรับผู้ที่จะเป็นสมาชิกมูลนิธิขนส่งความรัก สาขาประเทศไทย มีดังต่อไปนี้


1. อายุ : เป็นเด็กสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 0 -15 ปี
2. รายได้ของครอบครัว : ครอบครัวมีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน
3. ผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ประเทศไทยก่อนที่จะเดินทางไปผ่าตัดที่ประเทศเกาหลี
4. มูลนิธิขนส่งความรักประเทศเกาหลีจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการผ่าตัดทั้งหมด
5. มูลนิธิขนส่งความรัก สาขาประเทศไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเครื่องบินที่จะเดินทางไปประเทศเกาหลี


ประธานสาขาประเทศไทย : อธิการโบสถ์ Lee Kyu Sik
รองประธานสาขาประเทศไทย : Dr. Kim Se Hyun
ผู้จัดการ : Choi Young Mi
เจ้าหน้าที่สำนักงาน : Kwon Eun Suk

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น